שערים בזמן - מועדים בעלי משמעות אנרגטית מיוחדת


   מאמרים בנושא: חגי ישראל - משמעות רוחנית                                                                               ימי שער אנרגטיים  


                                              
 

                                                                                           

                                                                                                               

                                                                                                                                                           

   

 חגי ישראל משמעות רוחנית
 2012 סוף הישן ותחילת החדש
 ספירת העומר-המסע לעומק הפנימיות והבנת המבנה הרוחני שלנו